Dit zit er in mijn schrijfrugzak

Mijn vertelervaring

In 2023 ben ik met Verhaalwinkel voor mezelf begonnen als verhalenmaker/copywriter. Een impressie van wat opdrachten die ik voor Verhaalwinkel en in mijn werkzame leven daarvoor heb gedaan.

Logo's van organisaties waarvoor ik opdrachten heb gedaan

Conclusion AFAS Solutions: storytelling

Conclusion AFAS Solutions (CAS) wilde zich graag op de kaart zetten als fijne werkgever en tegelijkertijd goede mensen aantrekken die passen bij het DNA van de organisatie (employer branding). Daarom werd in eerste instantie Herman Wegter van Jawel gevraagd om workshops te geven over storytelling. In gezamenlijkheid werd het DNA onder woorden gebracht en liet Herman zien hoe een goed en pakkend verhaal is opgebouwd. Na afloop van de workshops wilden ze bij CAS zelf aan de gang met het maken van verhalen, maar kwamen ze al snel tot de conclusie dat je ook voor dit onderdeel maar beter een expert/professional in huis kunt halen. Toen kwamen ze uit bij Verhaalwinkel. Ik heb het vanaf dat moment overgepakt en ben in overleg zes mensen van CAS gaan interviewen: de twee oprichters (één van hen is inmiddels directeur) en vier medewerkers.

Wanneer uitgevoerd?

In 2023.

Resultaat

In totaal heb ik twee zogenaamde founding story’s geschreven en vier employee story’s . In de founding story’s vertellen de oprichters hun individuele verhaal: waar ze ieder vandaan komen, wat ze heeft gevormd, wat hun waarden zijn en hoe dit uiteindelijk de waarden van CAS zijn geworden. Die waarden klinken ook door in de vier afzonderlijke employee story’s, waarin vier CAS-medewerkers vertellen waarom het fijn is om bij de organisatie te werken en welke kansen ze krijgen. Met deze verhalen is een solide basis gelegd voor het bredere verhaal van CAS aan de hand waarover later onder meer video’s worden gemaakt.

Natuurkracht: interviews

Deze organisatie in Zuid-Limburg ziet de natuur als bondgenoot in de strijd tegen wateroverlast (de overstromingen in Limburg in 2021 indachtig) en wil deze boodschap graag verspreiden, in de hoop dat natuuroplossingen steeds meer de norm worden. Natuurkracht was op zoek naar een copywriter/verhalenverteller die een aantal mensen kon interviewen die hier bij zijn betrokken. Dat heb ik voor ze gedaan.

Wanneer uitgevoerd?

In 2023.

Resultaat

Twee mooie interviews met respectievelijk een ambassadeur van Natuurkracht (Patrick Huntjens, hoogleraar aan de Universiteit Maastricht en werkzaam voor onder meer de Verenigde Naties) en directeur Anouk Viegen van het centrum voor natuur- en milieueducatie (CNME). Dit tweede interview gaat over een project (van CNME in samenwerking met IVN Natuureducatie en Natuurmonumenten) dat geld heeft ontvangen om dit project uit te voeren.

Conclusion: redactie

Bij Conclusion werd de ondersteuning van recruitment binnen het zogenaamde ecosysteem (de Conclusion holding en de 30+ bedrijven) geprofessionaliseerd en was men op zoek naar een copywriter die tijdelijk kon helpen bij het op poten zetten en uitvoeren van allerlei communicatie hieromheen.

Wanneer uitgevoerd?

In 2023.

Resultaat

Een mooi en inzichtelijk overzicht van de dienstverlening van de ondersteuningsclub, diverse inhoudelijke artikelen het kader van Recruitment Marketing Automation (RMA), diverse nieuwsbrieven over de laatste ontwikkelingen en documentatie (adviezen) over het schrijven van vacatureteksten.

Palmslag: mijn eigen boek

In samenwerking met deze Groningse uitgeverij heb ik eind 2021 mijn debuut Rondje Oostzee uitgebracht. In dit boek neem ik de lezer mee op de trip die ik met mijn vrouw heb gemaakt door de landen rond de Oostzee. Vooraf was het idee dat de lezer als het ware op de achterbank zou meereizen en het was een waanzinnig mooi compliment toen meerdere lezers dit – los van elkaar – als commentaar teruggaven.

Wanneer uitgevoerd?

In 2021.

Resultaat

Een boek van 300+ bladzijden dat meer is dan een reisverslag. Naast de dagelijkse gebeurtenissen van een reisverslag lees je in aparte kaders van alles over de landen die je op de reis aandoet en kun je luisteren naar een soundtrack in de talen die je onderweg hoort.

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden: online magazine (intern)

Het waterschap was op zoek naar een manier om het oude papieren personeelsmagazine online uit te gaan geven. Op verzoek heb ik een vergelijkend warenonderzoek gedaan en heb ik uiteindelijk geadviseerd om voor Foleon te gaan. Met deze oplossing heb ik vervolgens zelf vele edities van het nieuwe online magazine gebouwd. Ik deed daarbij de hoofd- en eindredactie en maakte een deel van de content zelf. Ik interviewde dan vaak collega’s (over een interessant project), maar soms ook medewerkers van een ander waterschap voor een ‘kijkje bij de buren’. Het kon in dit laatste geval dan bijvoorbeeld gaan om iets dat niet bij ons eigen waterschap speelde, maar daarom juist interessant was of iets dat juist wel bij ons eigen waterschap speelde en waarbij we wilden weten hoe een ander waterschap daarmee omging (‘hoe doen zij dat?’).

Wanneer uitgevoerd?

Tot 2023. Vanaf 2017 t/m eind 2022 was ik in dienst bij De Stichtse Rijnlanden.

Resultaat

Tientallen edities van een steeds opnieuw gevarieerd online personeelsmagazine, dat werd gekoesterd door de medewerkers en dat steevast goed werd ontvangen.

Provincie Utrecht: online magazine (extern)

Toen een medewerker bij de Provincie Utrecht stopte met het maken van het Provincie Utrecht Magazine, ben ik samen met een collega gevraagd om de eindredactie van dit online magazine tijdelijk op me te nemen. Ik had op dat moment als projectleider net de migratie van de nieuwe website van de provincie achter de rug en vond het leuk om nog een poosje bij de provincie te blijven. Zelf schreef ik ook stukken voor het magazine en ging ik daarvoor in gesprek met beleidsmedewerkers en communicatieadviseurs. In totaal heb ik zo’n vier magazines mogen maken.

Wanneer uitgevoerd?

In 2016.

Resultaat

Vier online magazines en twee papieren varianten waarin inwoners van de provincie konden lezen met wat voor projecten de provincie bezig was en wat zij daar zelf van konden merken (resultaten). Voor het magazine heb ik onder meer geschreven over de Uithoflijn en over leegstand (de door mij verzonnen kop De buik vol van leegstand vind ik nog steeds leuk.

En verder

Naast bovengenoemde heb ik nog veel meer gedaan. Denk aan (eind)redactie voor talloze websites, intranetten en nieuwsbrieven, social media en werkzaamheden die misschien wat minder met vertellen te maken hebben. Zoals projectleiding voor een nieuwe website (bij resp. provincie Utrecht en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden).